طرح اولیه بازسازی نوتردام با هدف حفاظت از محیط زیست

به گزارش نیوزتل یک شرکت معماری طرح اولیه ای برای بازسازی کلیسای نوتردام ارائه کرده که در آن سقف سازه از شیشه ایجاد می شود. این شیشه نور را به الکتریسیته تبدیل و به تهویه هوا کمک می نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، بعد از آتش سوزی کلیسای نوتردام در پاریس شرکت Vincent Callebaut Architectures از طرحی برای بازسازی این سازه قدیمی رونمایی کرده است. در این طرح یک سقف شیشه ای و یک مناره مخروطی دیده می شود. علاوه بر این موارد قابلیت های حافظ محیط زیست این سازه هم ارتقا می یابند. این طرح اولیهPalingenesis نام گرفته و تا حدودی شبیه کاتدرال سن پاتریک در نیویورک است. بهرحال در طرح جدید کلیسای نوتردام، بخش های خسارت ندیده آن تغییری نمی کنند اما سقف و بخش بالایی کاتدرال در آتش به شدت صدمه دیده اند. این شرکت در طرح نشان داده است می توان یک مناره جدید و چارچوبی از جنس چوبCLT ساخت. سقف این سازه هم از شیشه هایی براق در نظر گرفته شده که سبب می شود مقدار زیادی نور وارد ساختمان شود و هوا هم تهویه شود. در این طرح از فناوری های جدیدی برای تبدیل نور خورشید به الکتریسیته استفاده می شود. این چارچوب جدید از پایین ترین میزان مواد استفاده می نماید تا گازهای گلخانه ای کمتری تولید نماید. طبق این طرح کلیسای نوتردام به یک ساختمان انرژی مثبت تبدیل می شود که میزان انرژی تولیدی آن بیشتر از انرژی مصرفی است. همینطور این پروژه شامل یک باغ است که داوطلبان و سازمان های خیریه برای کمک به افراد فقیر می توانند در آن کشاورزی کنند. تخمین زده می شود سالانه از چنین باغی ۲۱ تن میوه و سبزیجات برداشت شود.