تا یک ماه آینده؛ دسترسی به موقعیت مکانی تماس گیرندگان با اورژانس ممکن می شود

به گزارش نیوزتل معاون وزیر ارتباطات از امکان عرضه اطلاعات تماس گیرندگان با ۱۱۵ به مراکز اورژانس بعنوان یکی از خدمات دولت الکترونیک، تا یک ماه آینده اطلاع داد.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، به دنبال انتشار فیلمی از تماس یک کودک با یک مرکز اورژانس به علت وخامت حال مادرش و عدم دسترسی اورژانس به موقعیت مکانی فرد تماس گیرنده، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در توئیتر با اشاره به این موضوع، نوشت: در حاشیه جلسه شورای سیاست گذاری نظام سلامت الکترونیک کشور، با وزیر بهداشت هماهنگ شد تا یک ماه آینده و از راه خدمات دولت الکترونیک، موقعیت فرد تماس گیرنده با ۱۱۵ به صورت اتوماتیک به اورژانس ها داده شود. وی تصریح کرد: موقعیت افراد از موارد حریم شخصی دانسته می شود و بنابراین فرد باید برای در اختیار قراردادن آن به اورژانس، اجازه داده باشد. رئیس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: بنابراین تلاش کردیم از راه اپلیکیشن دولت همراه اجازه را بگیریم. از راه موبایل هم آدرس حدودی از راه آنتن های BTS داده می شود. ناظمی اضافه کرد: امیدواریم مورد دوم هم بزودی و با ریسک پایین نقض حریم خصوصی امکان پذیر شود.