با قابلیت تغییر شکل؛ بال جدید برای هواپیما ساخته شد

نیوزتل: محققان دانشگاهی و ناسا یک بال جدید برای هواپیما ابداع نموده اند که شکل آن تغییر می کند و عملکرد آن بسیار بهتر از بال های معمولی هواپیما خواهد بود.
به گزارش نیوزتل به نقل از بیزینس اینسایدر، محققان دانشگاهMIT و ناسا یک نوع جدید از بال هواپیما ابداع نموده اند که شکل آن تغییر می کند. این روند به بهبود پرواز هواپیما، همین طور سهولت تولید و نگهداری آن منجر می شود. به عبارت دیگر در بال های معمولی فقط بخش هایی از آن مانند باله ها حرکت می کنند اما در پروژه جدید کل بال ساخته شده، حرکت می کند. از آنجائیکه این بال می تواند با خاصیت های مخصوص هریک از مراحل پرواز (بلند شدن از زمین، فرود و غیره) خودرا تطبیق دهد، عملکرد آن بسیار بهتر از بال های معمولی خواهد بود. بدین سان کل بال سبک تر و کارآمدتر از بال های معمولی هواپیما خواهد بود. از آنجائیکه این نوع بال می تواند خودرا طبق مراحل مختلف پرواز تطبیق دهد، بهتر از بال های معمولی هواپیما عمل می کند. بال جدید ساختاری شبکه مانند دارد و هریک از قطعات کوچک آن با لایه ای نازک از پلیمر پوشیده شده است. به هر حال بخش های کوچک بال به شکل یک شبکه قرار گرفته اند که مقدار زیادی فضای خالی به وجود می آورد و با لایه ای از ماده پلیمری پوشیده شده اند. این بال (به دلیل مواد سازنده و ساختار آن) بسیار محکم و در عین حال بسیار سبک است. «بنجامین جنت» یکی از فارغ التحصیلان MIT می گوید: در آزمایش تونل باد در یکی از مقرهای ناسا، عملکرد بال بسیار بهتر از تصورات ما بود.