در گفتگو با مهر اعلام شد: مهمترین دستاوردهای علوم شناختی، راه اندازی پردیس و انجمنهای مغز

نیوزتل: مشاور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی اظهار داشت: راه اندازی پردیس مغز من، ایجاد انجمن های مغز و شناخت، تحت پوشش قرار گرفتن ۵۰هزار دانش آموز از مهمترین دستاوردهای ستاد در سال ۹۷ بوده است.

دکتر محمد تقی جغتایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب وضعیت علوم شناختی و فعالیت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در سال ۹۷ اظهار داشت: یکی از اتفاقات مهم در سال ۹۷ راه اندازی پردیس مغز در باغ کتاب بوده است.
وی اضافه کرد: این پردیس بستر مناسبی برای افزایش دانش و آگاهی اقشار مختلف خصوصاً دانش آموزان و دانشجویان با ساختار عملکرد و توانمندی های مغز افتتاح و به راه افتاده است.
وی اضافه کرد: این مرکز علمی از ۵ بخش ساختار مغزهای مختلف، مغز سلولی، مغزهای آینده و بخش شناختی تشکیل شده است؛ همین طور پردیس مغز من شامل ۱۹ ابزار و تجهیزات مشتمل بر سنجش اعصاب، شبیه سازی MRI، بازی های شناختی، مغز شفاف، سیستم بینایی، تاریخچه شناخت مغز و دیگر حوزه های علوم اعصاب شناختی می شود.
وی اضافه کرد: امسال نخستین مستند درباب مغز با عنوان «کاپیتان من» ساخته شد.
رئیس انجمن علوم اعصاب با اشاره به اینکه ۵۰ انجمن علمی علوم و اعصاب شناختی پیش از سال ۹۷ به وجود آمده بود، اشاره کرد: همین طور راه اندازی ۲۰ انجمن مغز و شناخت در حوزه علوم اعصاب و شناختی از دیگر فعالیت های ستاد علوم شناختی در سال ۹۷ بوده است؛ حالا ۷۰ انجمن علوم و شناختی در کشور داریم.
وی اضافه کرد: ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی همواره برای تربیت دانش آموزان اقداماتی انجام داده است و هر ساله به آنها جایزه اهوازی (جایزه علوم شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی) را اعطا کرده است.
به گفته جغتایی، در سال ۹۷، تعداد ۲ هزار نفر از دانش آموزان آموزش دیده اند؛ این دانش آموزان پروژه تعریف می کنند و در امتداد اجرای آن زیر نظر ستاد تحقیقات انجام می دهند.
رئیس بانک مغز با اشاره به اینکه تا پیش از سال ۹۷، ۲ هزار نفر در مسابقات مغز که از طرف ستاد برگزار می شده شرکت کردند، بیان کرد: پارسال ۵ هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند.
مشاور دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی اشاره کرد: در سال ۹۷ با برگزاری مسابقات مغز و شناخت و سمینارها، ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی توانست ۵۰ هزار دانش آموز را تحت پوشش قرار دهد که نسبت به سال قبل تعداد ۲۰ هزار افزایش پیدا کردند.