به گزارش نیوزتل محققان دانشگاه ˮواترلوˮ پودری تولید کرده اند که می تواند کربن دی اکسید را از نیروگاه های برق بگیرد.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از تک تو، بنا بر گزارش سالیانه سازمان ملل متحد، برای پیشگیری از تأثیرات فاجعه بار تغییرات آب وهوایی، ما نباید تنها میزان گازهای گلخانه ای را کاهش دهیم.
بلکه باید از باد و خورشید بعنوان منابع انرژی استفاده نماییم.
حال محققان فناوری جدیدی تولید کرده اند که کربن را از نیروگاه های برق می گیرد و به صورت جامد در زیر زمین ذخیره سازی می کند.
یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه “واترلو” پودری تولید کرده اند که کربن دی اکسید را پیش از این که در هوا منتشر شود، به دام می اندازد.
سطح این پودرها از کربن ساخته شده که دارای منافذ کوچکی هستند و مولکول های کربن دی اکسید را جذب می کنند.
عملکرد این پودرها طی فرآیندی به نام “جذب سطحی” رخ می دهد.
اما نحوه نابودی کربن دی اکسیدهای جذب شده مانند روش های کنونی است و پودری که با کربن دی اکسید اشباع شده، باید زیر زمین مدفون شود.
ازاین رو دی اکسید کربن به اتمسفر باز نخواهد گشت.
یکی از محققان این پژوهش اظهار کرد، پودر ساخت ما بسیار کارآمد است چونکه دارای منافذی است که دو تا سه برابر بزرگ تر از مولکول های دی اکسید کربن هستند ازاین رو به صورت مؤثری کربن ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای را به دام می اندازند.
این پودر بدون نیاز به تجهیزات خاصی قابل استفاده می باشد و از راه مواد خامی چون شکر، ملاس، پوسته برنج و یا آگار می توان از آن بهره برد.
این امر سبب می شود پودر جدید تجدیدپذیر و ارزان باشد.