در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی؛ امکان احیای جنگل های بلوط با فناوری زیستی، تولید بیومس جلبک از CO۲

نیوزتل: رئیس بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از شناسایی فلورمیکروبی جنگل های بلوط در امتداد احیای بلوطستان های درحال انقراض کشور بوسیله فناوری زیستی آگاهی داد.
به گزارش نیوزتل به نقل از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، مریم هاشمی، با اشاره به اهمیت میکروارگانیسم ها در طبیعت و تبعات برهم خوردن تعادل میکروارگانیسمها بر محیط زیست اظهار داشت: در بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی روی سموم و کودهای بیولوژیک کار می نماییم که می تواند کاربرد سموم و کودهای شیمیایی را که آلاینده آب و خاک و محیط زیست هستند، محدود کند. وی اظهار داشت: یکی از پروژه های بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که مستقیما در خدمت محیط زیست و حفظ جنگل ها است طرح «جداسازی فلور میکروبی جنگلهای بلوط» است که در ایجاد نهالستانهای سالم بلوط و احیای بلوطستانهای در حال انقراض کشور به کار می آید. هاشمی تبدیل پسماندها به محصولات باارزش به کمک میکروارگانیسم را از دیگر زمینه های همکاری این بخش با سازمان حفاظت محیط زیست عنوان نمود و اضافه کرد: با پروسه های میکروبی زمان لازم برای تجزیه پسماندها به شدت کاسته می شود و چون فلور میکروبی را کنترل می نماییم، می توانیم به کمپوستی با ترکیب مطلوب برسیم. وی با اشاره به اینکه طرح تولید بیوگاز و پروژه های در رابطه با جلبک از دیگر زمینه های فعالیت پژوهشگاه بیوتکنولوژی است که عموما در پژوهشکده تبریز انجام می شود و بخش بیوتکنولوژی میکروبی هم در بعضی از این پروژه ها همکاری دارد، اشاره کرد: محققان پژوهشکده تبریز سیستمی طراحی نموده اند که از دی اکسید کربن حاصل از نیروگاه ها برای تولید بیومس جلبک و فرآورده های آن و تصفیه آب استفاده می نماید. رئیس بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به اهمیت کنترل فلور میکروبی که با عنایت به تغییر سبک زندگی بشر گرفتار دگرگونی های اساسی شده است، گفت: دنیا متوجه شده که برای احیای فلور میکروبی در هر منطقه باید از میکروارگانیسم های همان منطقه استفاده نمود. پس شناسایی و ثبت میکروارگانیسمهای کشور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هاشمی با اشاره به بانک میکروبی غنی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که عضو فدراسیون جهانی کلکسیونهای میکروبی باز است، گفت: امیدواریم با عنایت به تنوع محیطی در ایران کلکسیونی هرچه غنی از میکروارگانیسمها داشته باشیم.