وضعیت دانشجویان سفیدپوست فقیر دانشگاه های انگلیس

به گزارش نیوزتل آمارها نشان داده است که بیشتر از نیمی از دانشگاه های انگلستان کمتر از پنج درصد دانشجوی فقیر سفید پوست دارند.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از یودبلیونیوز، گزارش های انتشار یافته از شبکه ملی فرصت های آموزشی انگلیس حاکی از اینست که دانش آموزان سفید پوستی که در مدرسه غذای مجانی دریافت می کنند بعد از مهاجرین کمترین احتمال را دارد که به دانشگاه بروند.
در مناطقی که تعداد دانشجویان کمتر است، دانشجویان سفید پوست اکثریت جمعیت را می سازند و آنهایی هم که به دانشگاه می روند عمدتاً به دانشگاه های ارزان تر می روند.
یافته های مؤسسه “Ucas” نشان از آن دارد که از نظر تعداد، در دانشگاه ها بزرگترین گروه دانشجویان را سفیدپوستان در برمی گیرند. اما جوانان سفید پوست به نسبت جمعیت شان، کمتر از جوانان سیاه پوست و یا نوجوانان آسیایی به دانشگاه وارد می شوند.
دانشگاه های کمبریج و آکسفورد در زمره دانشگاه هایی بودند که کمترین تعداد از دانشجویان سفیدپوست را پذیرش کرده اند.
این در شرایطی است که دانشگاه “شیفیلد هالام”(Sheffield Hallam) از میان دانشجویان سفیدپوست فقیر، بیشترین تعداد پذیرش را داشته است. به دنبال آن هم دانشگاه های لیورپول، جان مورس و تیساید قرار دارند.
سخنگوی سازمان حامی دانشگاه های انگلیس اظهار داشت: دانشگاه ها صرف نظر از پیشینه، متعهد به افزایش دسترسی به تحصیلات عالی و اطمینان از موفقیت دانشجویان هستند.
وی ادامه داد، در انگلستان جوانان ۱۸ ساله از مناطق فقیرنشین بیشتر از هر زمان دیگری به دانشگاه ها می روند.