دبیرکل شورای عالی عتف خبر داد: تدوین طرح پیشنهادی سیستم یکپارچه عملکرد پژوهش و فناوری کشور

نیوزتل: دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: در این شورا طرح پیشنهادی سیستم یکپارچه عملکرد پژوهش و فناوری کشور، تدوین شده و در حال بررسی است.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، مسعود برومند در حاشیه جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه درباب نظام هماهنگی و برنامه ریزی و عملکرد سیستم یکپارچه صحبت شد که طرح پیشنهادی سیستم یکپارچه عملکرد پژوهش و فناوری کشور، تهیه شده و مقرر است در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، نمایش و تصویب شود.
وی اضافه کرد: بر طبق این طرح، بستری فراهم می شود که بتوانیم عملکرد پژوهش و فناوری کشور را به صورت منسجم، دریافت و برای آن برنامه ریزی نماییم.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد: همین طور بر طبق این طرح، فعالیت هر یک از دستگاه ها، دانشگاه ها و شرکت ها درباب پژوهش و فناوری، مشخص می شود و می توانیم آنها را مورد مقایسه قرار دهیم.
برومند گفت: طرح اولیه تهیه شده و مقرر است سپس بازبینی، طرح به جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نمایش شود تا در آن شورا به تصویب برسد.
وی اظهار داشت: همین طور در این نشست سازمان امور استخدامی کشور برای حضور در کمیسیون های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درخواست داده بود که در نهایت با حضور نماینده این سازمان در دو کمیسیون موافقت شد.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد: همین طور آئین نامه انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تصویب گردید.
برومند افزود: هم اکنون تنها قسمتی از اطلاعات و مستندات مربوط به فعالیت های علمی و پژوهشی کشور را در اختیار داریم بدین سبب باید بستری فراهم گردد تا بتوانیم اطلاعات دقیق تر در این زمینه کسب نماییم.
وی عنوان کرد: برمبنای قانون اختصاص یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی به امر پژوهش، در سال ۹۶ حدود ۸۹ میلیارد تومان در چارچوب ۳۳۰۰ پروژه توسط دستگاه ها به دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان نمایش شده است.