بستر فعالیت بلاک چین فراهم می شود

به گزارش نیوزتل معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اظهار داشت: در صدد هستیم که فناوری بلاک چین برای آحاد جامعه قابل فهم باشد که در این راه بنا داریم بستر فعالیت بلاک چین را فراهم نماییم.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در جلسه تفاهم نامه این معاونت با یک شتاب دهنده در جهت راه اندازی مرکز شتاب دهی و نوآوری بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده اظهار داشت: فناوری بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده با سرعت در تمامی بخش های خدمات فعالیتی دنیا رخنه می کند. سرعت این فناوری از سرعت رشد فناوری عادی بالاتر است، چراکه مشکلاتی از جامعه را حل می کند.
وی با اشاره به این که پیش ازاین چاره مسائل مختلف جداگانه دنبال می شد و امروز فناوری بلاک چین یک چاره متمرکز برای همه آنها دارد، بیان کرد: مهم ترین دغدغه در همه زمینه ها امنیت، شفافیت و داشتن اطلاعاتی متمرکز است. خیلی از هزینه های نهادها به دلیل نبود اطلاعات و همینطور تخلفات ناشی از شفافیت تولید می شود. مشکلی که بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده چاره آن خواهد بود.
دلیری با تاکید برای تلاش بر تولید فهم عمومی در این زمینه برای تمامی آحاد جامعه، اضافه کرد: چند مسیر در این راه پیش روی ماست، نخست این که بستر فعالیت بلاک چین را فراهم نماییم. این مهم با تلاش نهادهای دولتی رخ می دهد که برای آن نگرانی نداریم. چراکه همواره در تصمیم گیری های دولتی به این مورد توجه می شود. به صورتی که حتی به صورت هفتگی مبحث دستور کار در بخش های تصمیم گیرنده دولت می باشد.
وی افزود: افرادی که در این حوزه باید به فهم اهمیت بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده می رسیدند هم اهمیت آنرا دریافته اند.
شتابدهی بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده در کشور
وی تفاهم نامه میان حوزه توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و یک شتاب دهنده را قدمی در راه شتابدهی دانست و اظهار داشت: در نظر داریم اتاق فکری شویم تا زیرساخت بستر بلاک چین فراهم شده و نمونه اولیه آنرا اجرایی نماییم. ظرفیت های این حوزه در کشور قابل توجه است. پس این شتاب دهنده را در راه مشخصی قرار می دهیم تا در اولین فرصت یک نمونه در حوزه بلاک چین راه اندازی نماییم.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اهمیت راه اندازی یک نمونه اولیه را برای آشنایی با مشکلات این عرصه و هم آشنایی دست اندرکاران با بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده دانست و اضافه کرد: نیاز نیست حتماً نمونه اولیه نسخه کاملی باشد. می توان نمونه اولیه را راه اندازی نمود و به مرور با آگاهی های تازه ای که به دست می آوریم آنرا توسعه دهیم.
وی زمینه های همکاری معاونت در این تفاهم نامه را تولید ساختار و همراهی دولتی و همینطور هماهنگی با سایر مجموعه ها و سازمان ها عنوان نمود و اظهار داشت: امکان دارد برخی نهادها مانند نهادهای پولی و مالی کشور از ورود به عرصه بازار پول و سرمایه مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده واهمه داشته باشند.