توسعه فناوری بازیافت برای پایگاه های مریخ و ماه

نیوزتل: دانشمندان مرکز تحقیقات علمی در کراسنویارسک شعبه سیبری آکادمی علوم روسیه، فناوری جدیدی برای تغییر و فراوری استخوان و دیگر ضایعات ماهی ساخته اند که در آینده می تواند بعنوان ماده ای مفید جهت تامین نیازهای پشتیبانی انسانی در فضای بسته همچون در ایستگاه ها و یا پایگاه های فضایی در سطح ماه و مریخ به کار گرفته شود.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا؛ دانشمندان این مرکز تحقیقات علمی، فناوری جدیدی در پردازش دور ریز ماهی جهت ساخت مواد مغذی برای رشد گیاهان توسعه داده اند که در آینده بعنوان یکی از حلقه های حیاتی در سیستم فضای بسته زندگی انسان همچون پایگاه های فضایی مداری و یا ساختارهای زیستی در دیگر کرات استفاده گردد. نتایج این تحقیق در نشریه علوم زیستی در تحقیقات فضایی انتشار یافته است.
بر طبق گزارش مرکز تحقیقات علمی کراسنویارسک، این سیستم یک نمونه اولیه از موادی است که در ماه یا مریخ می تواند برای توسعه مزارع با اکولوژی بسته بکار رود و بعنوان یک ماده مفید در رشد گیاهان استفاده گردد.
کارشناسان امیدوارند با تحقیق بیشتر از این الگو در مورد مواد زائد معدنی و آلی انسانی و سایر مواد دور ریختنی بهره برده و به احیای مواد غذایی، اکسیژن و آب شرب موفق شود. این رویکرد امکان احداث پایگاه در کره ماه یا مریخ را با وابستگی کمتر به مواد غذایی مورد نیاز ارسالی از زمین و تامین ارزان تر این مواد در محل فراهم می آورد.
دانشمندان در این تجربیات، از زباله های طبیعی بهره برده اند، اما در آینده قصد دارند شیوه های بازیابی سایر انواع زباله ها، مواد بسته بندی و بهداشتی را باز در دستور کار خود قرار دهند.
لازم به ذکر است که این کار در قالب تخصیص بودجه دولتی برای برنامه تحقیقات مراکز علمی دولتی طی سال های ۲۰۱۳-۲۰۲۰ انجام شده است.