چانگ ای-۴ بر سمت پنهان ماه فرو امد

نیوزتل: کاوشگر ˮچانگ ای-۴ ˮ(Chang؛e-۴) روز گذشته ساعت ۸ شب به وقت منطقه زمانی شرقی و ۱ بامدادان پنجشنبه به وقت ساعت هماهنگ جهانی و ۹ بامداد به وقت پکن بر سمت پنهان ماه فرود آمد.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، این کاوشگر در حوضه قطب جنوب-آیتکن و منطقه”Von Karman crater” فرود آمد.
این دهانه بسیار عمیق است و با این وجود این کاوشگر می تواند اطلاعات مهمی از سنگ های آنجا را در اختیار دانشمندان قرار دهد.

کمتر از یک ماه گذشته چین فرودگر و کاوشگر “چانگ ای-۴”(Chang’e-۴) را برای مطالعه آن نیمه از ماه که ساکنان زمین هیچ گاه آنرا نمی بینند و همیشه تاریک است، به فضا فرستاد.
کاوشگر “چانگ ای-۴” سوار بر موشک “لانگ مارچ ۳بی”(Long March ۳B) از مرکز پرتاب ماهواره “شیچانگ”(Xichang) پرتاب شد.
سَمت پنهان ماه نیم کره ای از کرهٔ ماه است که به صورت دائمی از کره زمین روی گردان است. سمت پنهان ماه اولین بار در سال ۱۹۵۹ توسط کاوشگر لونا ۳ شوروی عکسبرداری شد و اولین رویت مستقیم با چشم انسان در سال ۱۹۶۸ و در جریان مأموریت آپولو ۸ صورت گرفت.
سمت پنهان ماه دارای دهانه های برخوردی فراوانی است ولی دریاوارهای کمی دارد. در این سمت از ماه کمتر حوضه ای یافت میگردد که عمق آن به اندازه ای باشد که اجازه فوران های آتش فشانی و تشکیل دریاوارها را بدهد. به این خاطر، با وجود اینکه دهانه های برخوردی زیادی در هر دو سمت ماه دیده میگردد اما تفاوت ها عمق ها سبب شده که دریاوارهای بزرگ بیشتر در سمت پیدای ماه تشکیل شوند. ظاهراً تعداد بارهایی که گدازه های زیرسطحی در سمت پیدای ماه به سطح رسیده اند بیشتر و آسان تر از سمت پنهان بوده است.
هدف این فرودگر، دهانه بزرگ ون کارمن(Von Karmán) است و الان که در آنجا فرود آمده، همراه با کاوشگر، خاک ماه را تجزیه و تحلیل خواهدنمود و ساختار زیربنایی آن و باد خورشیدی را مطالعه و بررسی می کند.
چانگ ای-۴” دنباله سه ماموریت موفق برنامه “چانگ ای” است. دو ماموریت اول شامل کاوشگرهایی بودند که در مدار ماه قرار گرفتند، در حالیکه ماموریت “چانگ ای-۳” شامل فرود یک فرودگر و کاوشگر در نیمه نزدیک ماه بود.