محرک عصبی برای درمان پارکینسون ابداع شد

نیوزتل: محققان یک دستگاه محرک عصبی ساخته اند که می تواند امواج مغزی را شبیه سازی کند و نوید درمانی جدید برای بیماری صرع و پارکینسون را دارد.

به گزارش نیوزتل به نقل از مدیکال اکسپرس، اخیرا مهندسان دانشگاه برکلی کالیفرنیا یک دستگاه محرک عصبی ساخته اند که می تواند امواج الکتریکی مغز را بشنود و همزمان شبیه سازی کند.
چنین دستگاهی می تواند درمانی برای بیماری هایی مانند پارکینسون و صرع فراهم آورد. این دستگاه ها برای پیشگیری از لرزش های ناتوان کننده یا حمله صرع در افراد مبتلا به بیماری های عصبی بسیار کارآمد هستند. البته نشانگر الکتریکی که قبل از لرزش یا حمله ظهور می کند بسیار نامحسوس است و فرکانس و قدرت شبیه سازی الکتریکی برای اجتناب از آنها بسیار حساس است.
امکان دارد سال ها طول بکشد تا پزشکان بتوانند تغییراتی کوچک در این دستگاه ها احداث کنند و درمانی ایده آل برای بیماران فراهم آورند.
به هرحال دستگاه WAND بی سیم و خودکار است. این دستگاه تشخیص نشانه های لرزش یا حمله صرع را می آموزد و پارامترهای شبیه سازی خودرا تغییر می دهد تا از حرکات ناخواسته جلوگیری کند.
ریکی مولر استادیار مهندسی الکتریک و علوم رایانشی در دانشگاه برکلی می گوید: فرایند کشف درمان مناسب برای یک بیمار بسیار پرهزینه است و احیانا چند سال طول بکشد. کاهش هزینه و زمان مورد نیاز برای تشخیص بیماری سبب میگردد این دستگاه درمان مناسبی باشد.
این دستگاه می تواند فعالیت های الکتریکی را در ۱۲۸ نقطه از مغز رصد کند. حال آنکه در سیستم های مشابه فقط ۸ نقطه رصد میگردد.
تحقیق مذکور در نشریه Nature Biomedical Engineeringمنتشر شده است.