دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی مطرح کرد: قدرت نمایی ایران در دنیا با تامین زیرساخت های مورد نیاز فضایی

نیوزتل: دبیرستاد توسعه فناوری های فضایی وحمل و نقل پیشرفته معاونت علمی اظهار داشت:  در صورت فراهم شدن زیرساخت ها، می توانیم در حوزه فضایی به یک کشور قدرتمند تبدیل شویم و در میان ۱۰ کشور برتر دنیا جای بگیریم.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی با اشاره به مهم ترین اولویت های بخش فضایی کشور، اشاره کرد: ما در معاونت علمی در حوزه فضا، بر روی ساخت، پرتاب ماهواره و احداث زیرساخت های آن تمرکز کرده ایم.
وی اضافه کرد: فناوری فضایی یک فناوری پیچیده و یک معادله چند متغیره است که فقدان یا کمبود یک عامل و متغیر، موجب ابتر ماندن طرح ها و عدم پیشروی اهداف مورد نظر میگردد.
به گفته منطقی، ما در تلاش هستیم که ضمن بهبود زیرساخت ها، برنامه ریزی هایی برای تحقق پرتاب و توسعه فناوری های فضایی باز داشته باشیم. اگر زیرساخت ها فراهم باشد ما می توانیم تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی خود دست پیدا نماییم.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی افزود: البته فناوری پرتاب و ساخت ماهواره در حوزه فضایی شامل پرتاب ماهواره به لایه های مختلف میگردد. امروز ایران توان پرتاب ماهواره به لایه های مجاور زمین و تا ۵۰۰ کیلومتر را دارد؛ اما در بلندمدت به دنبال پرتاب ماهواره به لایه های دورتر مثل لایه هایی که یک هزار کیلومتر با سطح زمین فاصله دارند؛ هستیم.