بر اساس لایحه بودجه ۹۸؛ کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی ممنوع گردید

به گزارش نیوزتل بر مبنای لایحه بودجه ۹۸ در جهت تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در چهارم دی ماه ۹۷ از جانب رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی عرضه شد. بر مبنای بند هـ تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۸ در جهت تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد. در جهت اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پشتیبانی از پژوهش های تقاضا محور، کلیه دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (۱۱۷) اصلاحی آن قانون مصوبه ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش های کاربردی» استفاده می نمایند، مکلفند حداقل ۱۰ درصد این اعتبارات را با بیان فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود با استفاده از رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی هزینه کنند. بر مبنای بند «و» تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۸، به منظور ارتقای شاخص های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۳۰ مهر ۹۳ قابل اختصاص به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.