کارشناس روس: تا زمانی که اهداف و هزینه طرح سفر به ماه اعلام نشود صحبت درباره آن بی مدلول است

نیوزتل: آندری یونین عضو آکادمی فضانوردی روسیه در مصاحبه با خبرنگار نووستی گفت تا زمانی که اهداف و هزینه طرح سفر به ماه اعلام نشود و تطابق هزینه اجرایی آن با بودجه روسیه مشخص نگردد صحبت در مورد آن بی مورد است.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا؛ این کارشناس که اهمیت برنامه روسیه برای سفر به ماه و احداث یک پایگاه در این کره را ارزیابی می نماید معتقد می باشد برنامه ریزی برای چنین طرح های سنگینی پیش از مشخص نشدن اهداف و فواید کار همین طور بررسی آمار و ارقام هزینه های واقعی درست نیست.
چند روز قبل شورای علمی و فنی روسکاسموس و شورای آکادمی علوم روسیه در امر فضانوردی، طرح تحقیق و اکتشاف ماه را مورد بررسی قرار دادند. گزارش شده است که این سند تا سه ماه دیگر برای رییس جمهور و دولت ارسال خواهد شد.
یونین اظهار داشت: “آکادمی علوم روسیه و روسکاسموس مصرف کنندگان بودجه فدرال هستند. اهداف علمی تحقیق و اکتشاف ماه هنوز به روشنی اعلام نشده و اشاره ای در مورد برآورد هزینه های تقریبی برای اجرای برنامه در طرح پیشنهادی وجود ندارد.”
او ابراز تردید کرد که آنچه در برنامه دیده میگردد با اهداف توسعه ملی و فن آوری هماهنگی داشته باشد. وی همینطور گفت: تنها ارزیابی و محاسبه این هزینه ها توسط کارشناسان آکادمی علوم روسی و روسکاسموس کافی نیست و باید توسط یک مرجع ارزیابی مستقل تأیید شوند.
یونین می گوید: “ما باید بر طبق آنچه که نیاز داریم قدم برداریم و از فرصت هایی که روسیه دارد برای پیشبرد استفاده نمائیم. در مورد برنامه ماه، سوال این است که در ماه چه کاری باید صورت گیرد، چرا و به چه منظور؟ برنامه پژوهش در ماه باید با اهداف توسعه ملی و پیشرفت فناوری در روسیه ارتباط داشته باشد.