نظام آدرس نویسی ایران توسط اتحادیه جهانی پست تایید شد

نیوزتل: مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست از ستاندن تایید مجدد گواهینامه استاندارد آدرس نویسی (S۴۲) اتحادیه جهانی پست برای سه سال آتی آگاهی داد.
به گزارش نیوزتل به نقل از وزارت ارتباطات، حسن جوادی صادق با اشاره به اینکه در سال ۲۰۰۶ پست ایران نظام آدرس دهی خاص خودرا منطبق بر کدپستی و نشان پستی به اتحادیه جهانی پست (UPU ) اعلام نموده بود، اظهار داشت: برهمین اساس اتحادیه جهانی پست در سال ۲۰۱۲، بین ۹ کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه که نظام آدرس نویسی کشور خودرا به این اتحادیه اعلام کردند، فراخوان داد و سیستم آدرس نویسی ایران با داشتن شاخص های مدنظر، گواهینامه این سیستم را دریافت کرد.وی با تاکید بر اینکه کشور ایران تنها کشوری است که از کدپستی ۱۰ رقمی برای آدرس دهی استفاده می نماید، اظهار داشت: نظام استاندارد مکان محور بر طبق کدپستی بانک اطلاعاتی پویا و دینامیکی که مدام در حال به روزرسانی و همگام با تغییرات محیطی است به روزرسانی میگردد.این مقام مسئول جزئیات نشانی را یکی از اصلی ترین شاخص های دریافت گواهینامه استاندارد آدرس نویسی دانست و اضافه کرد: علاوه بر آن، داشتن جزئیات نشانی در چهار بخش نشانی شهری، روستایی، صندوق شخصی و پست رستانت (پستی است که شخص بدون داشتن آدرس مکانی به دفتر پست منطقه مراجعه نموده و درخواست پست رستانت می کند و مراسلات پستی به آن آدرس ارسال می شود)، باز از دیگر شاخص های دریافت این گواهینامه بود که نظام آدرس نویسی کشور همه را داراست.وی اضافه کرد: امسال اتحادیه جهانی پست بار دیگر با تایید نظام آدرس نویسی ایران، این گواهینامه را برای سه سال آتی برای کشورمان تمدید کرد.مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست با بیان اینکه پروژه GNAF (یکپارچه سازی نشانی ایرانیان) امسال در نمایشگاه پست اکسپو آلمان بعنوان یکی از امتیازات نظام آدرس نویسی کشور ایران عرضه شد، اظهار داشت: این سوژه با عنایت به حضور شرکت های اطلاعاتی مکان محور مانند گوگل در این نمایشگاه بسیار مورد توجه قرار گرفت و ما امیدواریم با تکمیل این پروژه بتوانیم سرویس های ارزش افزوده و مکان محوری را در کشور راه اندازی نماییم.جوادی صادق اضافه کرد: تا سه سال آینده بانک اطلاعاتی GNAF تکمیل میگردد و بانک اطلاعاتی آدرس نویسی ایران برمبنای خاصیت های مکانی اجرایی میگردد.در سال ۲۰۱۲ در کارگاه بین المللی توسعه نشانی استاندارد، الگوی آدرس نویسی ایران در استاندارد S۴۲ اتحادیه پستی جهانی به ثبت رسید.اتحادیه پستی جهانی با هدف کاهش مشکلات مکان یابی، یکپارچه سازی اجزای نشانی، سهولت در تجزیه و توزیع، تولید و مدیریت بانک اطلاعات نشانی و سهولت در دسته بندی و شناخت مشتریان از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ مبادرت به طرح استاندارد سازی آدرس ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه کرد.