معاون سازمان فضایی ایران خبر داد؛ کاهش ۲۰ درصدی وسعت دریاچه ارومیه، پایش ماهواره ای ۳ دریاچه دیگر

نیوزتل: معاون سازمان فضایی ایران اظهار داشت: اطلاعات ماهواره ای نشان داده است وسعت دریاچه ارومیه نسبت به پارسال تغییری نداشته اما نسبت به ۲سال گذشته، شاهد کاهش ۲۰ درصدی وسعت این دریاچه هستیم.

علی صادقی نائینی، معاون سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ایستگاههای هواشناسی در سطح زمین، دمای هوا را مورد تحلیل دائمی قرار می دهند، گفت: سازمان فضایی ایران در کنار اطلاعات هواشناسی با تصاویر ماهواره ای دمای زمین و اتفاقات در رابطه با آن نظیر خشکسالی، حریق و گردوغبار را مورد پایش دائمی قرار می دهد.
وی درباره سنجش سطح آب دریاچه ارومیه از راه تصاویر ماهواره ای اظهار داشت: اطلاعات نشان داده است وسعت دریاچه ارومیه نسبت به پارسال در این بازه زمانی تغییری نداشته، اما نسبت به دو پارسال شاهد کاهش وسعت این دریاچه هستیم.
معاون سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه برای تعیین سطح دریاچه ارومیه، مکانیزمی غیر از تصاویر ماهواره ای نداریم، اضافه کرد: چونکه باید داده ها به صورت یکپارچه گزارش شود و اطلاعات ماهواره در هر منطقه در شعاع یک کیلومتری، وضعیت را رصد کند. اما اطلاعات ایستگاه هواشناسی برای یک نقطه، اطلاعات دقیقی از دما در شعاع محدود می دهد.
وی اظهار داشت: سطح دریاچه ارومیه از ۴۰ سال پیش تابحال پایش شده اما از ابتدای سال ۹۵ تابحال هر دو هفته یکبار مساحت این دریاچه سنجیده میگردد. آخرین گزارش‎ مربوط به اختتام شهریورماه است که مساحت این دریاچه را حدود ۱۵۰۰ کیلومتر مربع اعلام می کند.
صادقی نایینی با اشاره به اینکه در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ حدود ۲۰درصد وسعت دریاچه ارومیه کاهش داشته است، اشاره کرد: فروردین و اردیبهشت ماه بیشترین سطح و شهریور و مهرماه کمترین سطح آب در این دریاچه وجود دارد. در فصل پاییز و زمستان باز با عنایت به بارش ها، سطح آب دریاچه بیشتر میگردد.
معاون سازمان فضایی ایران با اشاره به دریافت اطلاعات ماهواره ای از وضعیت سطح آب دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان باز اظهار داشت: هم اکنون با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با کمک فناوری سنجش از دور، در فواصل منظم این پایش انجام شده و سطوح آبی آنها استخراج میگردد. بررسی ها نشان داده است که آب این سه دریاچه بر طبق پایش های ماهواره ای از پارسال به صورت کامل خشک شده است.