همکاری دو دانشگاه برای ارتقای فناوری اینترنت اشیا در کشور

نیوزتل: دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشکده مخابرات، در امتداد ارتقای آموزش و پژوهش حوزه اینترنت اشیا، همکاری می کنند.
به گزارش نیوزتل به نقل از وزارت ارتباطات، سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر و مشاور علمی و پژوهشی وزیر ارتباطات، به منظور همکاری در زمینه ارتقای اینترنت اشیا، از دانشکده مخابرات بازدید کرد.وی با اشاره به اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه IOT (اینترنت اشیا) گفت: با عنایت به تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه اینترنت اشیا، دانشگاه امیرکبیر و دانشکده پست و مخابرات همکاری های لازم را با یکدیگر دارند.معتمدی با اشاره به ارتقای نظام آموزشی دانشکده پست و مخابرات، اشاره کرد: با عنایت به اینکه دانشکده پست و مخابرات راهی به سمت مجموعه مخابرات کشور است بدین سبب باید برای ارتقای نظام آموزشی آن گام برداریم.رئیس دانشگاه امیرکبیر با اشاره به اینکه این دانشگاه دارای ۱۱۰ عضو هیات علمی است و ظرفیت های خوبی در حوزه IT دارد، اضافه کرد: علاقمندیم همکاری لازم را با دانشکده پست و مخابرات در این حوزه داشته باشیم.وی با تاکید به سوژه هوشمندسازی اشاره کرد: هوشمندسازی را از دانشگاه امیرکبیر در حوزه انرژی آغاز کردیم. به صورتی که از این طریق می توانیم ۳۰ تا ۴۰ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی نماییم. بدین سبب در این حوزه با IOT و BMS ساختمان های هوشمند را تقویت خواهیم کرد.در این دیدار، وحید یزدانیان رئیس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به همکاری سه جانبه دانشگاه های خارجی، دانشگاه امیرکبیر و دانشکده پست و مخابرات و ابراز رضایت از همکاری با دانشگاه امیرکبیر در زمینه اینترنت اشیا اشاره کرد: در تلاش هستیم تا تفاهم نامه سه جانبه میان این دانشگاه ها منعقد شود که در این زمینه دانشجویان بدون آزمون در دانشگاه های خارجی پذیرش شوند. در این زمینه تابحال مذاکرات خوبی انجام شده است.رئیس دانشگاه امیرکبیر در بازدید از بخش های مختلف دانشکده پست و مخابرات، از نزدیک در جریان فعالیت شرکت های دانش بنیان مستقر در این دانشکده قرار گرفت.