مهدکودک کوسه ها در عمق ۳۲۱ کیلومتری آب

نیوزتل: محققان در ساحل غربی ایرلند و در عمق ۳۲۱ کیلومتری آب مکانی را کشف کرده اند که نوع خاصی از کوسه ها در آنجا تخم گذاری می کنند. این نقطه به مهد کودک کوسه ها مشهور شده است.
دریافت۷ MB
به گزارش نیوزتل به نقل از ایندپندنت، محققان یک مهدکودک بزرگ از کوسه ها را در عمق ۳۲۱ کیلومتری(۲۰۰ مایلی) ساحل غربی ایرلند کشف کرده اند. انبوهی از کوسه ها در آن منطقه تخمگذاری می کنند.
یک ابزار نظارتی کنترل از طریق دور که مشغول بررسی صخره های مرجانی در عمق ۱۲۷۰ کیلومتری(۷۵۰ متری) بود این مهدکودک را کشف کرده است.
دانشمندان انبوهی ازblackmouth گربه کوسه ماهی های را در این منطقه کشف کرده اند. این کوسه های کوچک در شمال شرقی اقیانوس آتلانیک زندگی می کنند.
جالب آنکه به ندرت می توان مناطق تخم گذاری این حیوانات با چنین حجمی را رصد کرد.
البته هیچ بچه کوسه ای در این منطقه رصد نشد. دیوید اوسالیون محقق ارشد پژوهش Sea rover می گوید: در این منطقه هیچ بچه کوسه ای مشخص نبود و تصور می نماییم کوسه های بزرگسال از صخره های مرجانیتخریب شده برای تخم گذاری استفاده می نمایند.