ویدئو، نسل جدید مدارس در اروپا

نیوزتل: کارشناسان می گویند ۹۰ درصد مشاغل آینده به مهارت های دیجیتال نیاز دارد. آشنایی با فناوری های دیجیتال در مدرسه، هم برای دانش آموزان و هم برای معلمان ضروری می باشد. اما مدارس چگونه می توانند مطمئن شوند تکنولوژی های جدید را به شکلی درست در برنامه درسی ادغام کرده اند؟ کمیسیون اروپا برنامه ای طراحی نموده که به مدارس کمک می نماید تا نحوه استفاده از فناوری های دیجیتال را در برنامه درسی خود ارزیابی کنند.
بازتدوین: جواد علیزاده