ماموریت جدید ناسا امروز آغاز می گردد

نیوزتل: ناسا می خواهد امروز یک ماموریت فضایی به نام آیکان برای جستجو در لایه یونوسفر زمین را آغاز کند.
به گزارش نیوزتل به نقل از انگجت، ماموریت جدید ناسا برای اکتشاف لایه یونوسفر جو زمین انجام می گردد. اما این ماموریت فقط یک پرتاب موشک معمولی نیست. کاوشگرIonospheric Connection Explorer (ICON) از یک موشک Pegasus XL متعلق به شرکت نورتروپ گان من پرتاب می گردد. یک هواپیمای Stargazer L-۰۱۱، موشک و کاوشگر را از مقر فضایی کیپ کارناوال به آسمان می برد. این هواپیما موشک را به ارتفاع ۴۰ هزار فوتی اقیانوس می برد و موشک را رها می کند. ۱۱ دقیقه بعد از رها شدن موشک، کاوشگر فضایی پرتاب می گردد.این پرتاب تابحال به علت نگرانی هایی درباره موشک به تعویق افتاده بود. اما اکنون به نظر می آید موشک مذکور آماده پرتاب است.فضاپیمای ICON طوری طراحی شده تا نوری را ردیابی کند که در یونسفر می درخشد.دانشمندان دانش اندکی درباره گازها، اشعه های خورشیدی و میدان های مغناطیسی در یونسفر دارند چونکه فاصله این لایه از زمین بسیار زیاد است.آیکان حاوی ۴ ابزار است.این کاوشگر فضایی امروز پرتاب می گردد.