طراح دستگاه تهیه آب از هوا ۱ و نیم میلیون دلار جایزه گرفت

نیوزتل: پس از دو سال رقابت فشرده دهها مخترع و دانشمند برای ابداع دستگاهی که بتواند با کمترین هزینه از هوای اطراف آب تهیه نماید، برنده این رقابت مشخص شد.

به گزارش نیوزتل به نقل از نیواطلس، رقابت ایکس پرایز به منظور یافتن چاره ای پایدار و ارزان قیمت برای تامین آب مورد نیاز مردم به خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته شروع شده و پس از گذشت دو سال پنج طرح شرکت کننده در آن به مرحله نهایی راه یافتند.
برنده نهایی این رقابت امروز اعلام شده و وی از بین ۱۰۰ گروه رقیب توانسته به این موفقیت دست یابد. در مجموع ۹۸ تیم رقیب از ۲۵ کشور در این رقابت موسوم به Water Abundance XPrize شرکت داشتند. دستگاه تولیدی گروه برنده می تواند ۲۰۰۰ لیتر آب را به صورت روزانه از هوای اطراف استخراج کند.

تامین انرژی این دستگاه از منابع تجدیدپذیر بوده و هزینه تامین آب به این شیوه هم از دو سنت به ازای هر لیتر فراتر نمی رود. گروه برنده در این رقابت Skysource/Skywater Alliance نام دارد که از لس آنجلس در رقابت ایکس پرایز شرکت کرده و با جذب رطوبت هوا آنرا متراکم کرده و پس از گذراندن از فیلتر آب پاکیزه را در اختیار افراد قرار می دهد.
میزان آب تولید شده توسط دستگاه اختراع شده بسته به میزان رطوبت هوا از ۱۱۳ لیتر در روز تا ۱۱۳۵ لیتر در روز در نوسان است.
رتبه دوم این رقابت به گروه JMCC WING از هاوایی رسید که از یک سیستم مبتنی بر انرژی باد برای مکش هوا و فشرده سازی آن استفاده می کردند.