همکاری مرکز پرورش استعدادهای درخشان با ستاد علوم شناختی

نیوزتل: مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در جهت توسعه و ارتقای علوم جدید همکاری می کنند.

به گزارش نیوزتل به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، فاطمه مهاجرانی در مراسم اختتامیه پنجمین دوره مسابقات دانش آموزی علوم اعصاب شناختی، اظهار داشت: برگزاری این رقابت های علمی مبین تلاش و فعالیت های گسترده در راه پیشرفت برای توسعه علوم و فناوری ها و درنوردیدن مرزهای دانش است.
وی با اشاره به اینکه توجه به علوم جدید و پرورش استعدادهای نخبه، آینده درخشان تری را در راه دستیابی به علوم و فناوری های برای کشور رقم می زند، بیان کرد: امروزه دانش علوم شناختی با تلاش ها و فعالیت های انجام شده در سطح کشور، در جایگاه مطلوبی قرار دارد و مسیر توسعه علمی درحال پیشرفت است.
وی این مسابقات را گامی پرارزش در راه پیوستگی میان مدرسه و دانشگاه دانست و اضافه کرد: مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با همکاری ستاد توسعه علوم شناختی و اساتید و محققان مجرب تلاش دارد تا در راه توسعه و ارتقای علوم جدید و حوزه های میان رشته ای گام های اساسی بردارد.
در پنجمین دوره مسابقات علوم اعصاب شناختی بیش از ۹۰۰ دانش آموز در ۳۵ تیم و یکصد دبیر از سراسر کشور شرکت داشتند که دو تیم دانش آموزی از دزفول و یک تیم از زاهدان بعنوان گروه های برتر دانش آموزی از جانب داوران برگزیده و معرفی گشتند.