نتایج پژوهش محققان دانشگاه میشیگان حاکیست تاثیر منفی طلاق بر محیط زیست!

نیوزتل: نتایج مطالعات نشان داده است که حتی نرخ بالای طلاق هم برای سیاره زمین خوب نیست.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از تریهاگر، محققان اظهار کردند: خانواده های تقسیم شده پس از طلاق، تاثیر منفی بر محیط زیست می گذارند.
طی یک دهه گذشته، مطالعه جدید محققان دانشگاه میشیگان نشان داد که طلاق برای محیط زیست مضر است. این نخستین بار است که این مورد از بعد زیست محیطی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
محققان دریافتند هنگامی که یک خانواده تقسیم می شود، دو خانواده جدید جایگزین آن می شوند که بین ۴۲ تا ۶۱ درصد منابع بیشتری نسبت به زمانی که یک خانواده هستند، استفاده می گردد.
این مورد منطقی است، چونکه وسایل مورد نیاز از قبیل یخچال، مبلمان، لوازم آشپزخانه و خیلی از موارد دیگر که برای هر دو نفر در گذشته مشترک استفاده می شد، دو برابر می گردد و انرژی بیشتری در بعضی از وسایل به هدر خواهد رفت.
محققان اظهار کردند: برای جلوگیری از مشکلات زیست محیطی، زندگی با دوستان یا خانواده، میزان مصرف منابع را می کاهد.