شانس بالای وجود آب مایع در خارج از منظومه شمسی

نیوزتل: ارزیابی های جدیدی که اخیرا بر روی داده های حاصل از رصد سیارات فراخورشیدی صورت گرفته، نشان داده است که خیلی از این سیارات شناخته شده، امکان دارد حاوی ۵۰ درصد آب باشند. این بسیار بیشتر از آب موجود بر روی زمین است که تنها ۰.۰۲ از جرم آن را تشکیل می دهد. مأموریت های فضایی آینده صحت این یافته ها را تعیین خواهند کرد.

به گزارش نیوزتل به نقل از The Conversation، پژوهشگران اخیرا اعلام نموده اند که امکان وجود آب در خارج از منظومه شمسی بسیار محتمل است. آن ها با بررسی داده های ارسالی جدید از جانب تلسکوپ فضایی کپلر، دریافتند که الگوی بین اندازه و جرم خیلی از سیارات شناخته شده، از آن حکایت می کند که این سیارات می توانند تا ۵۰ درصد جرم خود آب داشته باشند.

گفتنی است تنها ۰.۰۲ درصد جرم زمین از آب تشکیل شده است. آن طور که دانشمندان می گویند، انتظار می رود حدود ۳۵ درصد از تمام سیارات شناخته شده ای که بزرگ تر از زمین هستند، منابع سرشاری از آب در سطح خود داشته باشند.

با آغاز کشف سیارات فراخورشیدی در سال ۱۹۹۲، دانشمندان مطالعات گسترده ای جهت تعیین امکان شکل گیری حیات بر سطح این سیارات ترتیب دادند. سیارات فراخورشیدی هم مانند سیارات منظومه شمسی، به دور ستاره منظومه خود می گردند.

پژوهشگران در جریان این مطالعه دریافتند که شمار قابل توجهی از ۴۰۰۰ سیاره فراخورشیدی که تابحال کشف شده اند، ازنظر اندازه سیاره به دو دسته تقسیم می شوند: سیارات با میانگین شعاع ۱.۵ برابر شعاع زمین، و سیارات با میانگین شعاع ۲.۵ برابر شعاع زمین.

اکنون گروهی بین المللی از پژوهشگران، بعد از تجزیه وتحلیل داده های ارسال شده از جانب فضاپیمای گایا، که شامل نتایج اندازه گیری جرم و شعاع این سیارات می شود، مدلی از ساختار درونی آن ها عرضه داده اند.

لی زنگ (Li Zeng)، از محققین حاضر در مطالعه، می گوید: «ما رابطه بین جرم و شعاع سیاره را مورد بررسی قرار داده، و مدلی طراحی کردیم که می تواند این رابطه را به خوبی توضیح دهد.»

مدل مذکور نشان داده است که آن دسته از سیارات فراخورشیدی که شعاعی حدود ۱.۵ برابر شعاع زمین دارند، با احتمال بیش تری از سنگ تشکیل شده اند. این در شرایطی است که سیارات گروه دوم احتمالاً جهان های آبی هستند. جرم سیارات گروه اول، پنج برابر جرم زمین اعلام شده است، اما سیارات آبی سنگین تر بوده و ۱۰ برابر زمین جرم دارند.

لی زنگ توضیح می دهد: «البته فراوانی این آب به اندازه ای که بر روی سطح زمین می بینیم نخواهد بود. دمای سطح چنین سیاراتی بالغ بر ۲۰۰ تا ۵۰۰ درجه ی سلسیوس است. با عنایت به این دمای سطحی بالا، انتظار می رود اتمسفر این سیارات فراخورشیدی از جنس بخار آب بوده و لایه ای از آب مایع در زیر آن در جریان باشد. هر چه که به عمق سیاره نزدیک تر شویم، دمای آب موجود هم رفته رفته کم تر می شود، به صورتی که قبل از رسیدن به هسته سنگی سیاره، با یخ فشاربالا مواجه خواهیم شد. زیبایی مدل پیشنهادشده در این است که ارتباط بین ساختار شیمیایی و حقایق از پیش کشف شده درباره این سیارات را به خوبی نشان داده است.»

لی زنگ درنهایت اضافه کرد: «داده های ما نشان داده است که حدود ۳۵ درصد از کل سیارات فراخورشیدی شناخته شده که شعاعی بزرگ تر از زمین دارند، باید غنی از آب باشند. این جهان های آبی احتمالاً به دنبال فرآیندهای مشابهی که در هسته ی سیارات غول پیکر منظومه ی ما هم به چشم می خورد، تشکیل شده اند. مأموریت فضایی TESS که اخیرا شروع شده است، سیارات بیش تری را شناسایی خواهد نمود. می توان با امیدواری اعلام نمود که نسل جدید تلسکوپ های فضایی، مانند تلسکوپ فضایی جیمز وب، قادر به تعیین ساختار شیمیایی اتمسفر تعدادی از این سیارات خواهند بود. به راستی که اکنون زمان هیجان انگیزی برای آن هایی است که به چنین سیاراتی علاقه دارند.»