مدیرکل فناوری وزارت علوم تاکید کرد: ضرورت جهش بودجه ای در حوزه های علم و فناوری کشور

نیوزتل: مدیرکل فناوری وزارت علوم اظهار داشت: نیازمند جهش در بودجه مربوط به علم و فناوری در کشور هستیم.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، مهدی کشمیری ظهر امروز در افتتاح همایش و نمایشگاه پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت شهر در دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: باید نوعی جهش قابل ملاحظه در منابع مربوط به حوزه های علم و فناوری در کشور رخ دهد. وی ادامه داد: باید برای توسعه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در کشور مشارکت منابع منطقه ای و مدیریت استانی مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تصریح کرد: حوزه علم و فناوری کشور نیازمند توجه ویژه است و در سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی سال های گذشته در این زمینه فعالیت هایی صورت گرفته اما باید بودجه مربوط به این حوزه با جهش چشمگیری مواجه شود.