با بررسی حرکات چشم انجام شد ابداع هوش مصنوعی که شخصیت افراد را پیش بینی می کند

نیوزتل: پژوهشگران استرالیایی موفق شدند یک سیستم هوش مصنوعی ابداع کنند که می تواند شخصیت افراد را با بررسی حرکات چشم آنها پیش بینی نماید.
به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، پژوهشگران “دانشگاه استرالیای جنوبی”(UniSA)، یک سیستم هوش مصنوعی ابداع نموده اند که می تواند با بررسی چشم افراد، شخصیت آنها را پیش بینی نماید.
به قول پژوهشگران، حرکات لحظه ای چشم، چهار خصوصیت شخصیتی را آشکار می کنند؛ روان رنجوری، برون گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی.
شاید این ابداع بتواند چگونگی ارتباط انسان و ماشین را متحول کند. دکتر “توبیاس لوتچر”(Tobias Loetscher)، پژوهشگر دانشگاه استرالیای جنوبی اظهار داشت: این امکان وجود دارد که یافته های پژوهش ما، تعامل میان انسان و ماشین را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: انسان ها همیشه در جستجوی خدمات بهبود یافته و شخصی سازی شده هستند. در هر حال، ربات ها و کامپیوتر های کنونی، اخلاق اجتماعی ندارند؛ در نتیجه نمی توانند با سرنخ های غیرکلامی سازگار شوند. این پژوهش، فرصتی برای پیشرفت ربات ها و کامپیوتر ها فراهم می آورد تا در تفسیر حرکات اجتماعی انسان، طبیعی تر و بهتر عمل کنند.

دانشمندان در این پژوهش، حرکات چشم ۴۲ داوطلب را هنگام انجام دادن کارهای روزانه بررسی و سپس، خصوصیت های شخصیتی آنها را با استفاده از پرسشنامه ارزیابی کردند.
لوتچر افزود: این پژوهش، با بررسی رفتار بصری داوطلبان موفق شد نسبت به نتایج آزمایشگاهی، واکنش های طبیعی تری عرضه نماید. ما با استفاده از روش یادگیری ماشینی، نه تنها حرکات چشم را در زندگی روزمره بررسی کردیم، بلکه موفق شدیم خصوصیت های جدیدی را برای پیش بینی خصوصیت های شخصیتی آشکار نماییم. خصوصیت های شخصیتی، الگوهای فردی رفتار، تفکر و احساس را مشخص می کنند.
پژوهش هایی که روابط میان خصوصیت های شخصیتی و حرکات چشم را مشخص می کنند، نشان می دهند که افرادی با خصوصیت های شخصیتی خاص، چشمان خویش را مانند یکدیگر حرکت می دهند.
این پژوهش، در مجله “Frontiers in Human Neuroscience” به چاپ رسید.