کارگاه آموزشی آنلاین موش تراریخت برگزار می گردد

نیوزتل: کارگاه آموزش آنلاین تولید موش تراریخت (لقاح آزمایشگاهی) در سطح بین المللی برگزار می گردد.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، برای نخستین بار کارگاه آنلاین موش تراریخت به صورت مجازی و با خصوصیت های منحصر به فرد از قبیل نمایش چندبعدی تمام استودیو، آزمون آنلاین و دریافت جزوه نمایشی، کاهش هزینه ۴۰ درصدی نسبت به کارگاه حضوری برگزار می گردد.
این کارگاه در دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد. این کنگره از ۱۰ آذرتا ۳ دی ماه دایر می گردد.
سرفصل های این کارگاه شامل «مقدمه برای حیوانات تغییریافته ژنتیکی»، «کاربردهای مدلهای حیوانی مهندسی ژنتیک شده در علوم پایه و بالینی»، «تکنیک های تولید مدلهای حیوانی ترانس ژنیک، knockout & knockdown» می گردد.
برای شرکت کنندگانی که آزمون آنلاین کارگاه را با موفقیت گذرانده اند، گواهینامه عالی بین المللی مورد تأیید سوئیس از سوی دبیرخانه دائمی و گواهی تکنیک آموزی تخصصی، صادر می گردد.