توسعه سیستم عصبی برای دادن حس لامسه به ربات ها

نیوزتل: محققان ˮدانشگاه استنفوردˮ و ˮدانشگاه ملی سئولˮ یک سیستم عصبی حسی مصنوعی را که می تواند به صورت بالقوه حس لمس را در ربات ها و اندام های مصنوعی تولید کند، توسعه داده اند.

به گزارش نیوزتل به نقل از ایسنا و به نقل از چاینادیلی، محققان یک مدار عصبی حسی مصنوعی توسعه داده اند که می تواند درون اندام های مصنوعی و “رباتیک نرم”(soft robotics) تعبیه شود.

رباتیک نرم، نمونه خاصی از رباتیک است که از مواد بسیار مشابه آنچه که در بدن موجودات زنده است، ربات ساخته می گردد.

این مطالعه به رهبری “ژنان بائو” (Zhenan Bao) استاد و مهندس شیمی دانشگاه استنفورد و با همکاری “تای وو لی”(Tae-Woo Lee) از دانشگاه ملی سئول انجام شده است.

مدار عصبی مصنوعی شامل سه جزء است. جز نخست آن یک حسگر لمسی است که می تواند نیروهای کوچک را شناسایی کند، یک نورون انعطاف پذیر الکترونیکی که سیگنال های سنسور لمسی را دریافت می کند و در نهایت یک ترانزیستور مصنوعی سیناپتیک است که همانند سیناپس انسان طراحی شده است.

تای وو لی اظهار داشت: سیناپس های بیولوژیکی می توانند سیگنال ها را انتقال دهند و اطلاعات را ذخیره کنند. ترانزیستور سیناپتیک گفته شده این کارها را در مدار عصبی مصنوعی انجام می دهد.

بائو اظهار داشت: این سیستم عصبی حسی مصنوعی یک گام مثبت در توسعه شبکه های عصبی حسی برای انواع برنامه های کاربردی است.

طی آزمایشات محققان موفق شدند واکنش کششی را در یک سوسک فعال کنند. تقلید چگونگی کش آمدن پوست، دوباره به حالت اول بازگشتن و عمل مانند یک شبکه سنسور هوشمند که می داند چگونه احساسات را به مغز منتقل کرده و هنگام دریافت سیگنال واکنش نشان دهد، آخرین مرحله آزمایشات محققان بود.

محققان گفتند فناوری عصب مصنوعی باید توسعه پیدا کند و آنها امیدوارند که بتوانند شبکه های سنسور مصنوعی که دارای قابلیت های بیشتر است را توسعه دهند.