ساخت رحم مصنوعی با قابلیت باروری بعد از درمان سرطان

نیوزتل: دانشمندان دانمارکی یک رحم مصنوعی ساخته اند که به باروری زنان بعد از درمان های بیماری سرطان منجر می گردد.

به گزارش نیوزتل به نقل از ایندپندنت، محققان موسسه Rigshospitalet در کپنهاگن، یکی از مراکز برتر باروری در اروپا، ادعا می کنند اولین رحم مصنوعی را ساخته اند که به صورت طبیعی مهندسی شده است. این رحم می تواند تخمک های نابالغ را پرورش دهد و به سلول های بارور تبدیل کند. آزمایش های اولیه این رحم روی حیوانات انجام شده است.
هم اکنون زنان باید پیش از شیمی درمانی یا اشعه درمان تخمک های خویش را فریز کنند که این امر روی کارآمدی سلول ها تاثیر می گذارد.
زنانی که به سرعت به درمان سرطان نیاز دارند، بعدا برای باروری نیاز به بافت های رحم دارند که حاوی هزاران تخمک نابالغ در کیسه هایی حاوی مایع به نام فولیکول است. این فولیکول ها باید حفظ شوند تا بعد از شیمی درمانی دوباره به بدن پیوند زده شوند.
در همین راستا محققان دانمارکی روشی نوین برای اجتناب از این روند یافته اند که احیانا به بهبود روشIVF هم کمک می نماید. زیرا تخمک های احتمالی بیشتری را می توان حفظ کرد که بعد از پیونددوباره، به شیوه طبیعی رشد می کنند.
این محققان از یک فرایند شیمیایی استفاده کردند تا دی ان ای سلول های بافت رحم و خصوصیت های دیگری حاوی دستورالعمل های رشد نامحدود سلول های سرطانی را از بقیه بافت ها جدا کنند. درمرحله بعد آنها سلول تخمک های نابالغ را به رحم خالی پیوند زدند.
این محققان نشان دادند تخمک های نابالغ و بافت پوسته رحم دوباره یکپارچه می شوند و زنده می مانند. محققان این روند را برای یک موش زنده اجرا کردند.
سوزان پروس رهبر محققان اظهار داشت: این آزمایش نشان داده است می توان استراتژی جدیدی در بخش حفظ باروری بدون خطر ظهور دوباره سلول های بدخیم در نظر گرفت.
به گفته پروس خطر بازگشت سرطان از پیوند دوباره بافت رحم هم وجود دارد، البته احتمال بروز این امر بسیار اندک است.