رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی: لزوم توسعه پژوهش های فضایی در مراکز علمی کشور

به گزارش نیوزتل رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی اظهار داشت: توسعه پژوهش های فضایی در سطح کلیه مراکز علمی کشور یکی از پایه های اصلی تحقق توسعه خدمات فضایی عمومی در کشور است.

به گزارش نیوزتل به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی با اشاره به لزوم توسعه خدمات فضایی در جامعه، بیان کرد: برای تحقق اهداف سند جامع توسعه هوافضای کشور باید توسعه پژوهش در سطح کلیه مراکز علمی کشور و تولید همکاری به صورت کنسرسیومی در سطح ملی و بین المللی را پیگیری نماییم.
وی اضافه کرد: این پژوهش ها باید در حوزه های مختلف فضایی مانند کاربری نظامی، تحقیقاتی، زیست محیطی، سنجش از دور مخابراتی، تعیین موقعیت و هواشناسی توسعه یابد.
به گفته منطقی، استفاده از نیروهای نخبه و مجرب در بحث توسعه تحقیقات و پژوهش های فضایی در کشور بسیار مهم می باشد و باید از نخبگان فضایی کشور در این عرصه بهره ببریم.
رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی ادامه داد: به کارگیری دستاوردهای پژوهشی و فناوری فضایی در جهت تقویت بنیه صنعت هوافضا با استفاده از تجاری سازی یا انتقال و جذب فناوری هم مرحله دیگری است که در این صنعت بسیار مهم و حیاتی می باشد.