آموزش عمل جراحی با واقعیت مجازی ممکن شد

نیوزتل: در پروژه ای در یک دانشگاه فرانسوی، از واقعیت مجازی کمک گرفته شده تا دانشجویان پزشکی بتوانند روی اجساد مجازی فتورئالیستی عمل جراحی انجام دهند.

به گزارش نیوزتل به نقل از دیجیتال ترندز، جراحان برای آموزش عمل های جراحی باید روی اجساد تمرین کنند. متاسفانه این درحالی است که هر روز تعداد بیشتری برنامه های مخصوص پزشکان و پرستاران اجرا می گردد و از جانب دیگر کمبود اهدای اعضا و جسد به این بخش فشار می آورد.
در همین راستا در دانشکده پزشکی Montpellier در فرانسه پروژه ای با همکاری Artec۳D و شرکت ارزیابی پزشکیIMA Solutions اجرا می گردد که در آن با استفاده از آخرین فناوری های اسکن سه بعدی و واقعیت مجازی اجسادی مجازی فتورئالیستی ساخته می گردد که به دانشجویان و افراد حرفه ای می آموزد به صورت واقعی عمل جراحی را انجام دهند.
این ابزار را می توان به یک اپلیکیشن تبدیل کرد که مقرر است در ۲۰۱۸ عرضه گردد.
محمد عکاری و گویلام کپتیر ۲ جراح دانشگاه مذکور ایده اولیه برای ابداع یک اپلیکیشن واقعیت مجازی را عرضه کردند تا دانشجویان پزشکی بتوانند اعمال جراحی را در واقعیت مجازی انجام دهند.
در این اپلیکیشن دو حالت «اجرا» و« آزمون» (مخصوص استادان) وجود خواهد داشت. در وضعیت اجرا کاربر می تواند بخشی از یک آناتونی را انتخاب کرده و اطلاعاتی درباره چگونگی اعمال چاقو در این منطقه دریافت کند. در وضعیت آزمون دانشجو باید به سوالاتی پاسخ و قابلیت های جراحی خویش را نشان دهد.
هنگامیکه کاربر در حالت آزمون قبول شود، او تجربه کافی برای انجام عمل روی یک جسد واقعی را خواهد داشت.