تحلیل همزمان ۹۶ نمونه آزمایش با موبایل

نیوزتل: محققان نمونه اولیه دستگاهی را ساخته اند که به موبایل متصل می گردد و قابلیت تحلیل ۹۶ نمونه آزمایشگاهی را دارد.

به گزارش نیوزتل به نقل از نیو اطلس، دستگاه های تشخیص بیماری مبتنی بر موبایل به پزشکان اجازه می دهد تا در مناطق دور افتاده و فقیر آزمایش های تشخیص پزشکی را انجام دهند. بیشتر این دستگاه ها قابلیت تحلیل یک نمونه را دارند. اما اخیرا دستگاهی تولید شده که قابلیت تحلیل همزمان ۹۶ نمونه را برای وجود بیماری دارد.
این دستگاه قابل حمل mReader نام گرفته و گروهی از محققان دانشگاه واشنگتن آن را طراحی نموده اند.
mReader مخزنی برای ۹۶ نمونه دارد که هر کدام از آنها با نمونه آزمایشی بیماران پر می گردد. سپس پزشکان ماده واکنش دهنده را به نمونه ها اضافه می کنند و در نتیجه اگر نشانگر مورد نظر در نمونه وجود داشته باشد، رنگ آن تغییر می کند. از جانب دیگر موبایل متصل به دستگاه می تواند از تمام نمونه ها عکس بگیرد و به وسیله یک برنامه کامپیوتری رنگ نمونه ها را تحلیل کند. در نتیجه مشخص می گردد بیمار مبتلا به بیماری مورد نظر است یا خیر. این برنامه می تواند ۱۲ بیماری عفونی مسری و باکتریایی را شناسایی کند.
همچنین می توان ۱۲ نمونه متعلق به ۸ بیمار را برای وجود ۱۲ بیماری در این دستگاه بررسی کرد. محققان نرخ صحت دستگاه را ۹۷.۵۹ تا۹۹.۹ درصد اعلام نموده اند.
نمونه اولیه این دستگاه با هزینه ای حدود ۵۰ دلار ساخته می گردد اما در صورت تجاری سازی، این هزینه هم کاسته می شود.